تمرین برای افزایش دقت

مهمترین عاملی که همیشه باعث بی دقتی افراد میشود حواسپرتی و نداشتن تمرکز است. برای شما هم در طول روز لحظاتی وجود دارد که نمیتوانید بر روی کارهای خود دقت لازم و کافی داشته باشید و ممکن است درباره کاری بارها به خود بگویید اگر بیشتر دقت میکردم موفق میشدم. تندخوانی برای امتحان

در این مقاله سعی داریم به چند تمرین برای افزایش دقت بپردازیم و پرسشهای زیر را پاسخ دهیم:

1- دقت چیست وچرا باید دقت داشته باشیم؟

2- انواع دقت

  • دقت فعال
  • دقت منفعل

3-بی دقتی چیست و چطور میتوان آن را رفع کرد؟

4-چند تمرین برای افزایش دقت

دقت چیست؟ و چرا باید دقت داشته باشیم؟

دقت یک فرآیند آگاهانه و اکتسابی است. دقت یعنی توجه کردن برای بهتر فهمیدن چیزهایی که در اطراف ما وجود دارد.

برای افزایش دقت خود باید به این نکته مهم توجه کنید که بسیاری از موضوعات اهمیتی ندارند و توجه به آنها باعث اتلاف وقت میشود. سعی کنید وقت خود را بر روی موضوعاتی بگذارید که ارزش توجه و دقت بالا را داشته باشند زیرا نیازی نیست مغز ما همه موضوعات اتفاق افتاده در طول روز را بررسی کند. تمرین برای افزایش دقت

تندخوانی به سبک دانشگاه هاروارد

انواع دقت

انواع دقت

1-دقت فعال

اگر در هنگام بروز مشکلی شما راهکاری خلاقانه و هوشیارانه انجام دهید یعنی به مسائل دقت فعالی دارید و به بهترین نحو ان را مدیریت میکنید. هرچه علاقه و انگیزه بیشتر باشد عملکرد مغز نیز بهبود مییابد.

2- دقت منفعل یا غیر فعال

در این روش فرد وقتی با مشکلی روبهرو میشود به خاطر نارضایتی و امواج منفی که به مغز منتقل میکند باعث میشود سیستم شبکه عصب به هم بریزد و در جمعآوری اطلاعات دچار مشکل میشود. به جای پیدا کردن یک راهحل مفید، دنبال یک راه میانبر برای فرار از مشکل میگردد.

بی دقتی چیست و چطور میتوان آن را رفع کرد؟

گاهی افراد برای انجام کارهای خود تمرکز کافی ندارند یا به مسائل بی توجه هستند و به خود برچسب فرد بی دقت را میزنند. اطلاعات به وسیله تمرکز و توجه وارد مغز میشوند و در اثر نداشتن تمرکز کافی مغز در به یادآوری اطلاعات وارد شده دچار مشکل میشود.تمرین برای افزایش دقت

برای رفع مشکل بی دقتی ابتدا تمرکز خود را افزایش دهید و با توجه به جزئیات اطراف خود سعی کنید همه آنها را به خاطر بسپارید و از تمرین برای افزایش دقت غافل نشوید. تندخوانی پزشکی

چند تمرین برای افزایش دقت

چند تمرین برای افزایش دقت

برای رسیدن به دقت بالا باید تمرکز خود را افزایش دهید زیرا افزایش تمرکز باعث نظم در مغز میشود. با انجام چند تمرین برای افزایش دقت باعث بهبود تمرکز میشوید. برخی از این تمرینها عبارتند از:

تمرین اول

یک کتاب را بردارید و یک پاراگراف از صفحه را انتخاب کنید و تعداد کلمات داخل پاراگراف را بشمارید. توجه کنید فقط با چشم و حافظه این کار را انجام دهید و از دستهای خود استفاده نکنید. سپس میتوانید کلمات پاراگرافهای بعدی را نیز بشمارید. در پایان تمرین شما میدانید این صفحه انتخاب شده از کتاب دارای چند کلمه میباشد.

تمرین دوم

تمرین دیگر برای افزایش تمرکز و دقت شمارش معکوس اعداد است. مثلا یک عدد از 1000 تا 1500 انتخاب کنید و شروع به شمارش معکوس کنید. میتوانید این بخش را سختتر کرده و مثلا شمارش اعداد را با فاصله انجام دهید و در شمارش سه عدد بین اعداد خود فاصله بگذارید.

مثال: شمارش معکوس اعداد از 1000تا 500 با فاصله سه عدد :  1000-997-994-991 روش های رفع کندخوانی

تمرین سوم

ابتدا ذهن خود را خالی از اطلاعات کنید و میوهای را بردارید با دقت به تمام قسمتهای آن نگاه کنید به نحوه کاشت یا محل خرید آن میوه فکر نکنید. فقط سعی کنید میوه را با دقت تماشا کنید سپس میتوانید چشمهای خود را بسته و تمرکز کنید و به طعم ورنگ و بوی میوه فکر کنید و تصور خود را شفافتر سازید.

تمرین پنجم

این تمرین یکی از سختترین تمرین برای افزایش دقت میباشد. فکر خود را برای چند دقیقه سرکوب کنید در ابتدا کار سختی به نظر میرسد ولی با تمرینهای منظم امکان پذیر است. از یک دقیقه شروع کنید سپس زمان را افزایش دهید. در این تمرین سعی بر آن است که برای لحظاتی ذهن خود را خالی از هرگونه اطلاعات فرض کنید. این تمرین، یکی از بهترین تمرینها و سختترین تمرینها برای افزایش تمرکز میباشد.تمرین برای افزایش دقت

کلام آخر

کلام آخر

افزایش دقت و تمرکز یک مهارت اکتسابی است که شما میتوانید در اثر تمرین به آن دست پیدا کنید. هنگامی که اطلاعات جدیدی را دریافت میکنید آگاهانه و از روی علاقه و اشتیاق را به حافظه بسپارید و وقتی با دقت به جزئیات آنها فکر کنید میتوانید از حافظه خود برای یادآوری بهتر مطالب استفاده کنید. دوره تقویت حافظه

b2n

yun

rizy

Practice to increase accuracy