تندخوانی برای امتحانتندخوانی برای امتحان

در این مطلب ما قصد داریم به شیوه ای منحصر به فرد شما را با روش تندخوانی برای امتحان آشنا کنیم. شما می توانید با توجه به نکاتی که در این مطلب مطرح شده است بدون اضطراب و با آرامش خاطر در جلسه امتحان حاضر شوید. به شما پیشنهاد خواهیم کرد برای آشنایی با این نکات، این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.

 

روش های تندخوانی برای امتخان

کمتر کردن پلک هاروش های تندخوانی برای امتخان

شما می توانید با کمتر کردن حرکات چشم، مطالب امتحانی را بهتر درک کنید. همچنین با به کار بردن این تکنیک،  مفاهیم دقیق کلمات را متوجه شده و به حافظه خود بسپارید. وقتی که کمتر پلک می زنید، تعداد لغات بیشتری را در یک زمان مشاهده کرده و آن را وارد حافطه خود می کنید.

خلاصه کردن مطالب

یکی از کارآمدترین روش های تندخوانی برای امتحان، خلاصه کردن مطالب است. اگر شما مطالب را به دقت مطالعه کنید، قطعا متوجه نکات مهم و کلیدی خواهید شد. در آخر می توانید یک خلاصه از مطلب تهیه کرده و در فرصت طلایی امتحان، خلاصه ای را که تهیه کرده اید مطالعه کنید.

خط کشیدن زیر نکات مهم و کاربردی

شما می توانید در شرایطی که فرصت مناسبی برای مطالعه درس مورد نطر ندارید، زیر نکات مهم و کاربردی در هر سطر خط کشیده و به دقت این موارد را مطالعه کنید. در حقیقت خظ کشیدن زیر نکات مهم، این نکات را از نکات غیرکاربردی تفکیک می کند.

با این روش شما در زمان مطالعه خود بسیار صرفه جویی خواهید کرد. توجه کنید که زمان شما صرف مطالعه مطالب غیرمهم نخواهد شد.

توجه به اشکال و تصاویر گرافیکیتوجه به اشکال و تصاویر گرافیکی

توجه به اشکال و تصاویر یکی از مهم ترین روش های تندخوانی برای امتحان است. در حقیقت این اشکال و تصاویر، بیان کننده مطالب هستند. به عبارتی شما می توانید با توجه به تصاویر، مطلب را عمیق تر درک کنید.

توجه کنید که به دلیل دشواری مطالب ممکن است که با چند بار خواندن هم آن ها را درک نکنید. در این شرایط زمان زیادی را صرف فهم مطالب خواهید کرد. شما می توانید با توجه به اشکال و تصاویر، بدون نیاز به مطالعه مجدد، مطالب را درک کنید و هدف نویسنده را متوجه شوید.

مشخص کردن مدت زمان مطالعه و ثبت آن

روش تندخوانی برای امتحان بسیار ساده است. کافی است که شما چند روز قبل از امتحان برنامه ریزی کنید. در حقیقت مدت زمان مطالعه برای هر مبحث را مشخص و در صورت انجام آن را ثبت کنید. این گونه می توانید عملکرد خود را ارزیابی کنید.

در حقیقت با ثبت مدت زمان مطالعه می توانید به دقت ایراد و اشکالات وارده به عملکرد خودتان را متوجه شوید. به یقین تمام مباحث امتحان بر اساس درجه دشواری مطالعه می شوند.

مدت زمانی را که شما صرف مطالعه هر مبحث می کنید تا حدود زیادی به سطح سختی مطالب بستگی دارد. به همین منظور حتما لازم نیست تا زمان یکسانی را صرف مطالعه همه مباحث کنید. این یکی از مهم ترین روش های تندخوانی در امتحان است.

بیشتر بخوانید : تست شخصیت شناسی MBTI توسط مایرز و بریگز ساخته شده است.

نکاتی را که در هنگام خواندن درس نباید انجام دهیدنکاتی را که در هنگام خواندن درس نباید انجام دهید

مطالعه بی هدف

سعی کنید تمام مطالب را با توجه به میزان علاقه ای که دارید هدفمند مطالعه کنید. در حقیقت بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان علاقه ای به برخی از دروس ندارند. به همین دلیل بدون هدف این مطالب را مطالعه می کنند.

توجه کنید که مطالعه بی هدف و بدون علاقه، ممکن است که زمان زیادی را صرف کند. به این نکته توجه داشته باشید که هرچقدر که مطالعه شما بدون هدف گذاری دقیقی باشد، سطح فهم مطالب دشوارتر خواهد شد. در این شرایط ممکن است که دیرتر مطالب را درک کنید. تندخوانی کنکور

این امر باعث می شود تا بیشتر از سایر افراد، مطالب را مطالعه وکمتر درک کنید. در حقیقت مطالعه هدف مند یکی از مهم ترین روش های تندخوانی برای امتحان است. به شما توصیه می کنیم تا حتما به این مورد به عنوان یکی از موارد مهم توجه کنید.

مطالعه با صدای بلند

مطالعه با صدای بلند یکی از مواردی است که حتما باید از آن بپرهیزید. در حقیقت مطالعه با صوت بالا سبب می شود تا تمام توجه شما صرف صدا و نحوه بیان شود. در این شرایط به شما توصیه می کنیم با صوت پایین و در صورت توانایی بدون صدا مطالب را مطالعه کنید. این یکی از موانع تندخوانی برای امتحان است. توجه کنید که در تندخوانی تمام توجه شما باید صرف مطلب شود. در صورتی که مطالعه با صدای بلند، تمرکز و توجه شما را کاهش می دهد.

کلمه خوانی

کلمه خوانی یکی از مواردی است که مانع تندخوانی برای امتحان خواهد شد. در حقیقت اگر قرار باشد تا تمام کلمات را بدون توجه به معانی آن ها به خاظر بسپارید، در این شرایط زمان بیشتری صرف مطالعه مطالب خواهد شد.

در حقیقت سعی کنید که تمرکز خود را صرف معنای کلمات کنید. همچنین به شما توصیه می کنیم تا معنای آن ها را در جمله متوجه شوید. در حقیقت بعضی از لغات، معنای مبهمی دارند. این در شرایطی است که معنای آن ها در جمله تفسیر خواهد شد تندخوانی

به همین دلیل به شما توصیه می کنیم تا مطالب را در جمله درک کنید. این مورد سبب می شود تا سرعت مطالعه شما افزایش یابد. اگر دقت کرده باشید افرادی که سعی به حفظ و تلفط دقیق کلمات دارند، مطالب را کمتر درک می کنند. در عین حال زمان بیشتری صرف مطالعه این افراد خواهد شد.

نتایج استفاده از تکنیک تندخوانی برای امتحاننتایج استفاده از تکنیک تندخوانی برای امتحان

خستگی ناپذیری حین مطالعه:

اگر شما از تکنیک تندخوانی برای امتحان استفاده کنید، به ندرت خسته خواهید شد. به عبارتی با این روش، شما زمان کمتری صرف مطالعه کرده اید. همچنین کیفیت مطالعه خود را افزایش داده اید. این عامل سبب می شود تا شما کمتر از سایر هم نوعان خود خسته شوید.

به عبارتی اگر قرار باشد تا زمان زیادی صرف مطالعه دروس شود، در این شرایط شما خسته تر خواهید شد. چرا که افزایش کمیت بدون توجه به کیفیت عمل، تنها خستگی را برای شما به همراه دارد. در این شرایط توصیه می کنیم به کیفیت مطالعه و داشتن تمرکز بیشتر از هر عاملی توجه کنید.

افزایش تمرکز و عدم حواس پرتی:

اگر شما روش های تندخوانی برای امتحان را یاد بگیرید، در این شرایط مطالب را با تمرکز بیشتری مطالعه خواهید کرد. توجه داشته باشید که اگر قرار باشد تا در یک مدت زمان طولانی مباحث را مطالعه کنید، به یقین موضوعات بیشتری باعث حواس پرتی شما خواهند شد. بنابراین بهتر است که با تمرکز بالا و در مدت زمان محدود تمام مطالب را مطالعه کنید. در این شرایط عوامل انحرافی کمتری مانع شما هستند.  شما می توانید با استفاده از تکنیک تندخوانی برای امتحان، تمام تمرکز خود را صرف مطالعه مباحث کنید.

آموزش تکنیک های کشیدن نقشه ذهنی + تصویر

مدیریت زمان

آموزش تندخوانی برای امتحان سبب می شود تا در کنار مطالعه دروس، مهارت مدیریت زمان را یاد بگیرید. در حقیقت مهارت مدیریت زمان یکی از مهم ترین مهارت های زندگی هر فردی است.

در حقیقت این مهارت سبب می شود تا در کنار موفقیت در امتحان و غلبه بر اضطراب خود، برای کارهای دیگر خود نیز برنامه ریزی کنید. در این شرایط می توانید با استفاده از این روش بهتر برای انجام امور خود برنامه ریزی کنید.

پرهیز از وسواس هنگام مطالعه

اگر شما روش های تندخوانی برای امتحان را به کار بگیرید، دیگر هیچ وسواسی هنگام مطالعه نخواهید داشت. به عبارتی بعضی از افراد به خصوص دانش آموزان علیرغم فهم مطالب آن را بارها و بارها مطالعه می کنند.

در حقیقت مطالعه چندباره نشان دهنده وسواس هنگام یادگیری است. در حقیقت اگر شما روش های تندخوانی برای امتحان را بیاموزید، مطالب را در کمترین زمان یادگرفته و دیگر هیچ وسواسی برای مطالعه مجدد آن نخواهید داشت.

وسواس حین یادگیری مطالب، یکی از مواردی است که سبب می شود تا زمان زیادی صرف مطالعه دروس شود. افرادی که روش تندخوانی برای امتحان را یادگرفته اند، دیگر این وسواس را ندارند. به همین دلیل این افراد اغلب می توانند بودن مشکل، راندمان بالایی داشته باشند.

موانع تندخوانی برای امتحانموانع تندخوانی برای امتحان

عدم تمرکز

موارد زیادی مانع تندخوانی برای امتحان خواهند شد. عدم تمرکز یکی از موانع تندخوانی برای امتحان است. به عبارتی تمرکز شما ممکن است که بنا به دلایل متفاوت مختل شود. یکی از این دلایل، فشارهای روانی است. فشارروانی یکی از عوامل مختل کننده تمرکز به حساب می آید.

لازم است که قبل از یادگیری مهارت تندخوانی برای امتحان، ابتدا از فشار روانی دور شده و تمرکز خود را افزایش داده  و سپس این تکنیک ها را به کار ببندید.

عدم علاقه به درس

بی علاقگی به مباحث مورد مطالعه، مانع تندخوانی خواهد شد. به عبارتی تکنیک تندخوانی برای امتحان، به روش های متفاوتی قابل یادگیری است. توجه کنید که در صورت بی علاقگی سطح یادگیری و فهم مطالب توسط شما بسیار کاهش می یابد.

تندخوانی برای امتحان

به شما پیشنهاد می کنیم در صورت بی علاقگی، مطالب را به صورت جذاب برای خود تفسیر کنید. در این شرایط علاقه شما در حین مطالعه افزایش پیدا خواهد کرد. در این شرایط می توانید از تکنیک تندخوانی برای امتحان استفاده کنید. به شما پیشنهاد می کنیم حتما این موارد را به دقت بررسی کنید.

بیشتر بخوانید : شخصیت کاریزماتیک

Exam reading speed training